Search form

ลูก๋า 14:35

35จะ​เอา​เป๋น​ปุ๋ย​ใส่​ดิน​ก็​บ่ได้ จะ​เอา​หมัก​กับ​ขี้​สัตว์​แป๋ง​ปุ๋ย​ก็​บ่ได้ เขา​ก็​จะ​เอา​ขว้าง​เหีย​เต้าอั้น ใผ​ยอม​ฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​ไว้​เต๊อะ”