Search form

ลูก๋า 14:7

พระเยซู​สอน​เรื่อง​ก๋าน​ถ่อมตั๋ว

7พระเยซู​หัน​หมู่​คน​ตี้​ฮับ​เจิญ​มา​กิ๋น​เลี้ยง​เลือก​นั่ง​ตี้​สำคัญ พระองค์​จึง​อู้​กำเผียบ​หื้อ​หมู่​เขา​ฟัง​ว่า