Search form

ลูก๋า 15:1

กำเผียบ​เรื่อง​แกะ​หาย

1ต๋อน​นั้น​หมู่​คน​เก็บ​ภาษี​กับ​หมู่​คน​บาป​ตังหลาย​ปา​กั๋น​เข้า​มา​ใก้​พระเยซู​เปื้อ​จะ​ฟัง​พระองค์​สั่ง​สอน