Search form

ลูก๋า 15:11

กำเผียบ​เรื่อง​ลูกหล้า​หลง​ผิด

11พระองค์​เล่า​แหม​เรื่อง​นึ่ง​หื้อ​หมู่​เขา​ฟัง​ว่า “คน​นึ่ง​มี​ลูก​ป้อจาย​อยู่​สอง​คน ลูกหล้า​นั้น​มา​อู้​กับ​ป้อ​ว่า