Search form

ลูก๋า 15:13

13ได้​สัก​สอง​สาม​วัน​ลูก​คน​หล้า​ก็​เก็บ​เอา​ทรัพย์​สมบัติ ตึง​หมด​ตี้​เป๋น​ของ​เขา​ออก​จาก​บ้าน​ไป​เมือง​ไก๋ แล้ว​ใจ๊​จ่าย​สตางค์​อย่าง​สุรุ่ยสุร่าย