Search form

ลูก๋า 15:17

17เมื่อ​เขา​กึ๊ด​ได้​ก็​อู้​ว่า ‘ลูกจ้าง​ของ​ป้อ​เฮา​มี​หลาย​คน ก็​ยัง​มี​ข้าว​กิ๋น​จ๋น​เหลือ ส่วน​ตั๋ว​เฮา​จะ​มา​ต๋าย​เหีย​ตี้​นี่​ย้อน​กั้นอยาก​กา