Search form

ลูก๋า 15:32

32สมควร​ตี้​หมู่​เฮา​จะ​ยินดี​กับ​ฉลอง​กั๋น ย้อน​น้อง​คน​นี้​ต๋าย​แล้ว​แต่​ปิ๊ก​เป๋น​ขึ้น​มา​แหม เขา​หาย​ไป​แล้ว​แต่​ได้​มา​ปะ​กั๋น​แหม’ ”