Search form

ลูก๋า 16:10

10“คน​ตี้​ซื่อสัตย์​ใน​สิ่ง​หน้อยๆ จะ​ซื่อสัตย์​ใน​สิ่ง​ตี้​ใหญ่ คน​ตี้​บ่ซื่อสัตย์​ใน​สิ่ง​หน้อยๆ ก็​จะ​บ่ซื่อสัตย์​ใน​สิ่ง​ใหญ่​ตวย