Search form

ลูก๋า 16:18

18“ป้อจาย​คน​ใด​ตี้​ละ​เมีย​ไป​มี​เมีย​ใหม่ ก็​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​แล้ว ถ้า​คน​ใด​ไป​เอา​แม่​ฮ้าง​มา​เป๋น​เมีย ก็​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​เหมือน​กั๋น