Search form

ลูก๋า 16:2

2เศรษฐี​จึง​ฮ้อง​ป้อบ้าน​มา​ถาม​ว่า ‘เรื่อง​ตี้​เฮา​ได้ยิน​มา​เป๋น​จาใด หื้อ​เอา​สมุด​บันทึก​ฮับ​จ่าย​ของ​เจ้า​มา​ลอ ย้อน​เจ้า​จะ​เป๋น​ป้อบ้าน​ต่อ​ไป​บ่ได้​แล้ว’