Search form

ลูก๋า 16:22

22ต่อ​มา​ขอตาน​คน​นั้น​ต๋าย หมู่​ทูตสวรรค์​ก็​ปา​เขา​ไป​อยู่​กับ​อับราฮัม​บน​สวรรค์ แหม​บ่เมิน​เศรษฐี​นั้น​ต๋าย ก็​ถูก​ฝัง​ไว้