Search form

ลูก๋า 16:29

29อับราฮัม​จึง​ตอบ​เขา​แหม​ว่า ‘หมู่​เขา​มี​กำสอน​ของ​โมเสส​กับ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​หั้น​แล้ว หื้อ​หมู่​เขา​ฟัง​กำสอน​ของ​หมู่​นั้น​เต๊อะ’