Search form

ลูก๋า 16:3

3ป้อ​บ้าน​คน​นั้น​กึ๊ด​ใน​ใจ๋​ว่า ‘เฮา​จะ​เยียะ​จาใด​ดี ย้อน​นาย​จะ​ถอด​เฮา​ออก​จาก​หน้าตี้ ป้อบ้าน​จะ​ไป​ฮับจ้าง​ขุด​ดิน​ก็​บ่มี​แฮง จะ​ขอ​คน​อื่น​กิ๋น​ก็​อาย​เขา