Search form

ลูก๋า 16:31

31อับราฮัม​ก็​บอก​แหม​ว่า ‘ถ้า​หมู่​เขา​บ่ฟัง​สิ่ง​ตี้​โมเสส​กับ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​สอน​มา​แล้ว เถิง​คน​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย จะ​ปิ๊ก​ไป​บอก​เขาๆ ก็​ตึง​บ่เจื้อ’ ”