Search form

ลูก๋า 16:7

7แล้ว​ถาม​แหม​คน​นึ่ง​ว่า ‘ต้าน​เป๋น​หนี้​เต้าใด’ เขา​ตอบ​ว่า ‘เป๋น​หนี้​ข้าว​สาลี​ร้อย​กระสอบ’ ป้อบ้าน​ก็​บอก​ว่า ‘เอา​ใบ​แจ้ง​หนี้​มา​แก้​เป๋น​แปด​สิบ​กระสอบ​เน่อ’