Search form

ลูก๋า 16:8

8เศรษฐี​ก็​ยกย่อง​ป้อบ้าน​ขี้โก๋ง​คน​นั้น​ว่า​เขา​หลวก​ใน​เรื่อง​นี้ ย้อน​ว่า​คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ฝ่าย​โลก​นี้​ก็​หลวก​ใน​เรื่อง​ของ​โลก​นัก​เหลือ​คน​ของ​พระเจ้า