Search form

ลูก๋า 16:9

9“เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า หื้อ​ใจ๊​ทรัพย์​สมบัติ​ตี้​มี​อยู่​ใน​โลก​นี้​จ้วย​คน​อื่น​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​เปื้อน​กั๋น เปื้อ​ว่า​เมื่อ​ทรัพย์​สมบัติ​เสี้ยง​แล้ว พระเจ้า​จะ​ต้อนฮับ​ต้าน​เข้า​ใน​สวรรค์