Search form

ลูก๋า 17

ก๋าน​ทดลอง​หื้อ​เยียะ​บาป

1พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​แหม​ว่า “จะ​มี​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​หลงผิด​แน่นอน แต่​ความ​ฉิบหาย​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​ตี้​เยียะ​หื้อ​เกิด​เรื่อง​จาอี้​นั้น 2ถ้า​เอา​บ่าหิน​โม่​มัด​ติด​คอ​คน​นั้น แล้ว​โจ้ง​ลง​น้ำ​ทะเล​เลิ็ก​เหีย ก็​ยัง​ดี​เหลือ​ตี้​เขา​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​หมู่​นี้​คน​นึ่ง​หลง​ผิด​ไป 3จง​หละวัง​หื้อ​ดี ถ้า​ปี้น้อง​เยียะ​ผิด​ต่อ​ต้าน หื้อ​เตื๋อน​เขา ถ้า​เขา​ยอมฮับ​ผิด​ก็​หื้อ​ยกโต้ษ​เขา​เหีย 4ถ้า​เขา​จะ​เยียะ​ผิด​ต่อ​ต้าน​วัน​นึ่ง​เจ็ด​เตื้อ แล้ว​ก็​มา​หา​ต้าน​ตึง​เจ็ด​เตื้อ​นั้น แล้ว​บอก​ต้าน​ว่า​ขอ​สูมา​เต๊อะ จง​ยก​โต้ษ​หื้อ​เขา​เหีย”

อำนาจ​ของ​ความ​เจื้อ

5หมู่​อัคร​สาวก​บอก​พระเยซู​ว่า “ขอ​พระองค์​โผด​หื้อ​หมู่​เฮา​มี​ความ​เจื้อ​นัก​ขึ้น​เต๊อะ” 6พระองค์​ก็​บอก​ว่า “ถ้า​หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​เต้า​เม็ด​มัสตาร์ด​เม็ด​นึ่ง ต้าน​ก็​จะ​สั่ง​ต้น​หม่อน​นี้​ได้​ว่า ‘จง​ถอน​ขึ้น​มา​แล้ว​ลง​ไป​ปัก​อยู่​ใน​ทะเล’ มัน​ก็​จะ​เจื้อฟัง​ต้าน

หน้าตี้​ของ​คน​ฮับใจ๊

7“ใน​หมู่​ต้าน​มี​ใผ​พ่อง​เมื่อ​คน​ฮับใจ๊​ไป​ไถ​นา กาว่า​ไป​เลี้ยง​แกะ แล้ว​เมื่อ​ปิ๊ก​มา​จะ​อู้​กับ​คน​ฮับใจ๊​ว่า ‘เจิญ​นั่ง​ลง​กิ๋น​ข้าว​เต๊อะ’ 8กาว่า​จะ​บอก​ว่า ‘ดา​ข้าว​หื้อ​เฮา​กิ๋น กับ​เกียม​ตั๋ว​หื้อ​พร้อม​ฮับใจ๊​เฮา​จ๋น​เฮา​กิ๋น​อิ่ม​เหีย​ก่อน แล้ว​เจ้า​ก้อย​กิ๋น​เมื่อ​ลูน’ 9นาย​จะ​ขอบคุณ​คน​ฮับใจ๊​ย้อน​เขา​ได้​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​กา 10จาใด​ก็​ดี เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​เยียะ​กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​สั่ง​หื้อ​เยียะ​นั้น ก็​คง​จะ​อู้​ว่า ‘ข้าพเจ้า​ตังหลาย​เป๋น​คน​ฮับใจ๊ บ่ได้​มี​บุญคุณ​ต่อ​นาย หมู่​ข้าพเจ้า​เยียะ​ต๋าม​หน้าตี้​ตี้​ควร​จะ​เยียะ​เต้าอั้น’ ”

พระเยซู​ฮักษา​คน​เป๋น​ขี้ตู้ด​สิบ​คน

11เมื่อ​พระเยซู​ก่ำลัง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม พระองค์​ก็​เลาะ​หละหว่าง​แคว้น​กาลิลี​กับ​แคว้น​สะมาเรีย 12เมื่อ​พระเยซู​ไป​ตี้​หมู่​บ้าน​แห่ง​นึ่ง มี​คน​เป๋น​ขี้ตู้ด​สิบ​คน​มา​หา​พระองค์ หมู่​เขา​ยืน​อยู่​จ้าดไก๋ 13แล้ว​ก็​ฮ้อง​เสียง​ดัง​ว่า “เยซู นาย​เจ้า​ข้า ขอ​อินดู​ข้าพเจ้า​ตังหลาย​เต๊อะ” 14เมื่อ​พระองค์​หัน​แล้ว​ก็​อู้​ว่า “จง​ไป​แสดง​ตั๋ว​ต่อ​หมู่​ปุโรหิต​เต๊อะ หื้อ​เขา​กวด​ผ่อ​ก่อน” เมื่อ​ก่ำลัง​เตียว​ไป​เขา​ตังหลาย​ก็​หาย​สะอาด 15มี​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​นั้น​เมื่อ​หัน​ว่า ตั๋ว​หาย​โรค​แล้ว ก็​ปิ๊ก​มา​ฮ้อง​เสียง​ดัง​สรรเสริญ​พระเจ้า 16กับ​ก้ม​ลง​ไหว้​ตี้​ตี๋น​ของ​พระเยซู ขอบ​พระคุณ​พระองค์ คน​นั้น​เป๋น​จาว​สะมาเรีย 17พระเยซู​ก็​ถาม​เขา​ว่า “มี​สิบ​คน​หาย​โรค​บ่ใจ้​กา แล้ว​เก้า​คน​นั้น​ไป​ไหน​เหีย​หมด 18บ่มี​ใผ​ปิ๊ก​มา​สรรเสริญ​พระเจ้า​นอก​จาก​คน​ต่างจ้าด​คน​นี้​เต้าอั้น​กา” 19แล้ว​พระองค์​ก็​บอก​คน​นั้น​ว่า “ลุก​ขึ้น​ไป​เต๊อะ​ความ​เจื้อ​ของ​เจ้า​ได้​เยียะ​หื้อ​เจ้า​หาย​เป๋น​ปกติ​แล้ว”

สภาพ​ก๋าน​มา​ของ​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า

20มี​หมู่​ฟาริสี​ถาม​พระองค์​ว่า “แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​จะ​มา​แผว​เมื่อ​ใด” พระเยซู​ตอบ​เขา​ว่า “แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​จะ​บ่มา​โดย​หื้อ​หัน​กับ​ต๋า 21จะ​บ่มี​ใผ​อู้​ว่า ‘มา​แผว​แล้ว มา​ผ่อ​นี่​ลอ’ กาว่า ‘ไป​ผ่อ​ปู๊น’ ย้อน​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​อยู่​ต้ามก๋าง​ ต้าน​ตังหลาย”

22เมื่อ​ลูน​มา​พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ว่า “จะ​มี​เวลา​นึ่ง​เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ใค่​หัน​วัน​ตี้​เฮา​ผู้​เป๋น​บุตรมนุษย์​จะ​มา​แหม แต่​หมู่​ต้าน​จะ​บ่หัน 23จะ​มี​คน​อู้​กับ​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ‘มา​ผ่อ​นี่’ กาว่า ‘ไป​ผ่อ​ปู๊น พระองค์​มา​แล้ว’ ห้าม​ออก​ไป​ตวย​เขา​เน่อ 24ย้อน​ว่า​เมื่อ​วัน​ตี้​บุตรมนุษย์​ปิ๊ก​มา ก็​เผียบ​เหมือน​ฟ้า​แมบ​เผิก​นึ่ง​ก็​จะ​แจ้ง​ไป​แหม​เผิก​นึ่ง 25แต่​จ๋ำ​เป๋น​ตี้​บุตรมนุษย์​จะ​ต้อง​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​หลาย​อย่าง​เหีย​ก่อน กับ​คน​สมัย​นี้​จะ​บ่ยอมฮับ​พระองค์

26“เมื่อ​บุตรมนุษย์​จะ​มา​ก็​จะ​เป๋น​อย่าง​เดียว​กับ​ใน​สมัย​ของ​โนอาห์ 27คน​ตังหลาย​ได้​กิ๋น​กับ​ดื่ม มี​ก๋าน​แต่งงาน​กั๋น ตึง​ยก​ลูก​หื้อ​เป๋น​ผัว​เมีย​กั๋น จ๋น​เถิง​วัน​ตี้​โนอาห์​ได้​เข้า​ไป​ใน​เฮือ แล้ว​น้ำ​ก็​ท่วม​โลก​จ๋น​คน​ต๋าย​หมด 28ใน​สมัย​ของ​โลท​ ก็​เหมือน​กั๋น คน​ตังหลาย​ได้​กิ๋น ได้​ดื่ม ได้​หว่าน ได้​ปูก ได้​ซื้อ​ขาย ได้​ก่อ​สร้าง 29แต่​ใน​วัน​ตี้​โลท​ออก​จาก​เมือง​โสโดม​นั้น ไฟ​กำมะถัน​ก็​ตก​จาก​ฟ้า เผา​ไหม้​คน​หมู่​นั้น​หมด 30เมื่อ​บุตรมนุษย์​จะ​มา​ก็​จะ​เป๋น​จาอั้น​เหมือน​กั๋น 31ใน​วัน​นั้น​คน​ตี้​อยู่​บน​ดาดฟ้า​หลังคา​บ้าน ห้าม​ปิ๊ก​เข้า​ไป​เก็บ​คัว​อะหยัง​เน่อ คน​ตี้​อยู่​ต๋าม​โต้ง​ต๋าม​นา​ก็​ห้าม​ปิ๊ก​บ้าน​เน่อ 32จง​กึ๊ด​เถิง​เมีย​ของ​โลท​เต๊อะ 33คน​ใด​ฮิ​เอา​จีวิต​ของ​ตั๋ว​รอด คน​นั้น​จะ​ฮักษา​จีวิต​นั้น​บ่ได้​ก็​จะ​ต๋าย แต่​คน​ใด​ยอม​สละ​จีวิต​ของ​ตั๋ว ก็​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์ 34เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ใน​คืน​นั้น​สอง​คน​ตี้​นอน​อยู่​ตวย​กั๋น คน​นึ่ง​จะ​ถูก​ฮับ​ไป​แต่​แหม​คน​นึ่ง​จะ​ถูก​ละ​ไว้ 35กับ​แม่ญิง​สอง​คน​ก่ำลัง​โม่​แป้ง​อยู่​ตวย​กั๋น คน​นึ่ง​จะ​ถูก​ฮับ​ไป​แต่​แหม​คน​นึ่ง​จะ​ถูก​ละ​ไว้ 36สอง​คน​อยู่​ใน​โต้ง​นา จะ​เอา​ไป​คน​นึ่ง ละ​ไว้​คน​นึ่ง”

37หมู่​สาวก​จึง​ถาม​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์​ครับ จะ​เกิด​ขึ้น​ตี้​ไหน” พระองค์​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “ตี้​ไหน​มี​ซาก​ศพ ตี้​หั้น​ก็​จะ​มี​หมู่​แฮ้ง​หลุ้ม​ต๋อม​กั๋น​เต๋ม​ไป​หมด”