Search form

ลูก๋า 17:1

ก๋าน​ทดลอง​หื้อ​เยียะ​บาป

1พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​แหม​ว่า “จะ​มี​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​หลงผิด​แน่นอน แต่​ความ​ฉิบหาย​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​ตี้​เยียะ​หื้อ​เกิด​เรื่อง​จาอี้​นั้น