Search form

ลูก๋า 17:10

10จาใด​ก็​ดี เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​เยียะ​กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​สั่ง​หื้อ​เยียะ​นั้น ก็​คง​จะ​อู้​ว่า ‘ข้าพเจ้า​ตังหลาย​เป๋น​คน​ฮับใจ๊ บ่ได้​มี​บุญคุณ​ต่อ​นาย หมู่​ข้าพเจ้า​เยียะ​ต๋าม​หน้าตี้​ตี้​ควร​จะ​เยียะ​เต้าอั้น’ ”