Search form

ลูก๋า 17:2

2ถ้า​เอา​บ่าหิน​โม่​มัด​ติด​คอ​คน​นั้น แล้ว​โจ้ง​ลง​น้ำ​ทะเล​เลิ็ก​เหีย ก็​ยัง​ดี​เหลือ​ตี้​เขา​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​หมู่​นี้​คน​นึ่ง​หลง​ผิด​ไป