Search form

ลูก๋า 17:20

สภาพ​ก๋าน​มา​ของ​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า

20มี​หมู่​ฟาริสี​ถาม​พระองค์​ว่า “แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​จะ​มา​แผว​เมื่อ​ใด” พระเยซู​ตอบ​เขา​ว่า “แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​จะ​บ่มา​โดย​หื้อ​หัน​กับ​ต๋า