Search form

ลูก๋า 17:31

31ใน​วัน​นั้น​คน​ตี้​อยู่​บน​ดาดฟ้า​หลังคา​บ้าน ห้าม​ปิ๊ก​เข้า​ไป​เก็บ​คัว​อะหยัง​เน่อ คน​ตี้​อยู่​ต๋าม​โต้ง​ต๋าม​นา​ก็​ห้าม​ปิ๊ก​บ้าน​เน่อ