Search form

ลูก๋า 17:33

33คน​ใด​ฮิ​เอา​จีวิต​ของ​ตั๋ว​รอด คน​นั้น​จะ​ฮักษา​จีวิต​นั้น​บ่ได้​ก็​จะ​ต๋าย แต่​คน​ใด​ยอม​สละ​จีวิต​ของ​ตั๋ว ก็​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์