Search form

ลูก๋า 17:37

37หมู่​สาวก​จึง​ถาม​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์​ครับ จะ​เกิด​ขึ้น​ตี้​ไหน” พระองค์​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “ตี้​ไหน​มี​ซาก​ศพ ตี้​หั้น​ก็​จะ​มี​หมู่​แฮ้ง​หลุ้ม​ต๋อม​กั๋น​เต๋ม​ไป​หมด”