Search form

ลูก๋า 17:4

4ถ้า​เขา​จะ​เยียะ​ผิด​ต่อ​ต้าน​วัน​นึ่ง​เจ็ด​เตื้อ แล้ว​ก็​มา​หา​ต้าน​ตึง​เจ็ด​เตื้อ​นั้น แล้ว​บอก​ต้าน​ว่า​ขอ​สูมา​เต๊อะ จง​ยก​โต้ษ​หื้อ​เขา​เหีย”