Search form

ลูก๋า 18:12

12ใน​หว่าง​ติ๊ด​นึ่ง​ข้าพเจ้า​ถือ​ศีล​อด​อาหาร​สอง​เตื้อ กับ​กู้​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮิ​หา​มา​ได้ ข้าพเจ้า​ก็​เอา​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​มา​ถวาย’