Search form

ลูก๋า 18:15

พระเยซู​ปั๋น​ปอน​หละอ่อน​หน้อยๆ

15ต่อ​มา​มี​บาง​คน​ปา​หละอ่อน​หน้อยๆ ของ​หมู่​เขา​เข้า​มา​หา​พระองค์ เปื้อ​หื้อ​พระองค์​วาง​มือ​ปั๋น​ปอน​หละอ่อน​หมู่​นั้น หมู่​สาวก​เมื่อ​หัน​จาอั้น ก็​ว่า​หื้อ​เขา