Search form

ลูก๋า 18:17

17เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ใด​บ่ฮับ​เอา​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​หมู่​นี้​คน​นั้น​จะ​เข้า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ตึง​บ่ได้”