Search form

ลูก๋า 18:18

เรื่อง เศรษฐี​หนุ่ม

18มี​ผู้​นำ​จาว​ยิว​คน​นึ่ง​ถาม​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์​ผู้​ดี​เลิศ ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​เยียะ​ความ​ดี​อะหยัง​พ่อง​เถิง​จะ​ได้​จีวิต​นิรันดร์”