Search form

ลูก๋า 18:29

29พระองค์​ตอบ​เขา​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ใด​ได้​ละ​บ้าน​ละ​เฮือน ปี้น้อง ป้อ​แม่ ลูก​เมีย​เปื้อ​หัน​แก่​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า