Search form

ลูก๋า 18:31

พระเยซู​ตวายตั๊ก​เถิง​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​เตื้อ​ตี้​สาม

31พระเยซู​ฮ้อง​หมู่​สาวก​สิบ​สอง​คน​เข้า​มา​หา​พระองค์ แล้ว​บอก​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​เฮา​ก่ำลัง​จะ​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เรื่อง​ราว​กู้​อย่าง​ตี้​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​เขียน​ไว้​เกี่ยว​กับ​บุตรมนุษย์​นั้น​ก็​จะ​เป๋น​แต๊