Search form

ลูก๋า 18:4

4เวลา​ผ่าน​ไป​เมิน​แล้ว ผู้​พิพากษา​คน​นั้น​ก็​บ่ยอม​จ้วย แต่​เมื่อ​ลูน​เขา​กึ๊ด​ใน​ใจ๋​ว่า ‘เถิง​เฮา​นี้​จะ​บ่เก๋งกั๋ว​พระเจ้า กับ​บ่สนใจ๋​ใผ