Search form

ลูก๋า 18:8

8เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า พระองค์​จะ​หื้อ​ความ​ยุติธรรม​กับ​หมู่​เขา​เวยๆ แต่​เมื่อ​เฮา​ผู้​เป๋น​บุตรมนุษย์​มา​แหม​เตื้อ เฮา​จะ​ปะ​คน​ตี้​เจื้อ​อยู่​สัก​กี่​คน​บ่ฮู้”