Search form

ลูก๋า 19:11

กำเผียบ​เรื่อง​สตางค์​เหรียญ

11เมื่อ​เขา​ตังหลาย​ก่ำลัง​ฟัง​อยู่ พระองค์​อู้​กำเผียบ​แหม​เรื่อง​นึ่ง ย้อน​พระองค์​มา​ใก้​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว เขา​ตังหลาย​ก็​กึ๊ด​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​จะ​เริ่ม​ต้น​ขึ้น​แล้ว