Search form

ลูก๋า 19:12

12ย้อน​จาอั้น​พระองค์​จึง​อู้​ว่า “มี​เจ้านาย​คน​นึ่ง​เกิด​มา​ใน​ผะกุ๋น​กษัตริย์ ต้าน​จะ​ไป​เมือง​ไก๋​เปื้อ​ฮับ​ก๋าน​แต่งตั้ง​เป๋น​กษัตริย์​แล้ว​ปิ๊ก​มา