Search form

ลูก๋า 19:13

13ต้าน​จึง​ฮ้อง​คน​ฮับใจ๊​สิบ​คน​มา​เอา​สตางค์​หื้อ​หมู่​เขา​คน​ละ​นึ่ง​มินา ​บอก​ว่า ‘เอา​ไป​เป๋น​ตืน​ก๊า​ขาย​จ๋น​แผว​วัน​ตี้​เฮา​ปิ๊ก​มา​เน่อ’