Search form

ลูก๋า 19:17

17นาย​ก็​อู้​กับ​เขา​ว่า ‘ดี​แล้ว เจ้า​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​ตี้​ดี ย้อน​เจ้า​ซื่อสัตย์​ใน​สิ่ง​เล็กๆ หน้อยๆ เฮา​จึง​มอบ​อำนาจ​หื้อ​เจ้า​ปกครอง​สิบ​เมือง’