Search form

ลูก๋า 19:26

26นาย​ก็​ตอบ​ว่า ‘เฮา​บอก​เจ้า​ตังหลาย​ว่า คน​ตี้​มี​อยู่​แล้ว​ก็​จะ​เตื่อม​หื้อ​แหม ส่วน​คน​ตี้​บ่มี แม้​แต่​สิ่ง​ตี้​เขา​มี​อยู่​นั้น​ก็​จะ​เอา​ไป​จาก​เขา​เหีย