Search form

ลูก๋า 19:42

42อู้​ว่า “วัน​นี้​เฮา​ใค่​หื้อ​เจ้า​ฮู้จัก​ตาง​ตี้​จะ​ได้​สันติสุข​กับ​พระเจ้า แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​พระองค์​ได้​ซ่อน​บ่หื้อ​เจ้า​ฮู้