Search form

ลูก๋า 19:47

47แล้ว​พระเยซู​สั่ง​สอน​อยู่​ใน​พระวิหาร​กู้​วัน ใน​เวลา​เดียว​กั๋น​นั้น หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​ผู้นำ​จาว​ยิว ก็​หา​ตาง​จะ​ฆ่า​พระองค์