Search form

ลูก๋า 19:8

8ต๋อน​อยู่​ใน​บ้าน ศักเคียส​ลุก​ขึ้น​อู้​กับ​พระเยซู​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า บ่าเดี่ยว​นี้​ทรัพย์​สิ่งของ​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​แบ่ง​หื้อ​คน​ตุ๊ก​เกิ่ง​นึ่ง ตี้​ได้​โก๋ง​อะหยัง​ของ​ใผ​มา ข้าพเจ้า​จะ​ส้าย​คืน​หื้อ​เขา​สี่​เต้า”