Search form

ลูก๋า 2

ก๋าน​เกิด​ของ​พระเยซู

1ต๋อน​นั้น​จักรพรรดิ​ออกัสตัส มี​กำสั่ง​หื้อ​มี​ก๋าน​จด​ทะเบียน​สำมะโน​ครัว​ใคว่​อาณาจักร​โรม 2ก๋าน​จด​ทะเบียน​สำมะโน​ครัว​นี้​เป๋น​เตื้อ​ตี้​นึ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ต๋อน​คีรินิอัส​เป๋น​เจ้าเมือง​แคว้น​ซีเรีย 3คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​ไป​จด​ทะเบียน​ตี้​เมือง​ของ​ต๋น 4โยเซฟ​ก็​ออก​จาก​เมือง​นาซาเร็ธ​แคว้น​กาลิลี ขึ้น​ไป​เมือง​เบธเลเฮม​ตี้​เป๋น​บ้าน​เกิด​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​ใน​แคว้น​ยูเดีย ย้อน​ว่า​โยเซฟ​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​กษัตริย์​ดาวิด 5เขา​ปา​มารีย์​ตี้​หมั้น​ไว้​กับ​ต๊อง​แก่​ใก้​จะ​เกิด​ไป​ตวย เปื้อ​จะ​ขึ้น​ทะเบียน​สำมะโน​ครัว 6เมื่อ​เขา​ตึง​สอง​อยู่​ใน​เมือง​เบธเลเฮม​นั้น ก็​เถิง​เวลา​ตี้​มารีย์​จะ​เกิด​ลูก 7นาง​ก็​เกิด​ลูก​ป้อจาย​คน​เก๊า นาง​เอา​ผ้า​อ้อม​ปัน​ตั๋ว​หละอ่อน แล้ว​วาง​ไว้​ใน​ฮาง​หญ้า ย้อน​บ่มี​ตี้​พัก​ไหน​ว่าง​เลย

8ใก้ๆ เมือง​นั้น​มี​คน​เลี้ยง​แกะ เฝ้า​ฝูง​แกะ​ของ​หมู่​เขา​ต๋อน​เมื่อคืน 9มี​ทูตสวรรค์​องค์​นึ่ง​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ป๋ากฏ​กับ​หมู่​เขา รัศมี​ของ​พระเจ้า​ส่อง​ล้อม​รอบ​หมู่​เขา หมู่​เขา​ก็​ตกใจ๋​กั๋ว​ขนาด 10ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “บ่ถ้า​กั๋ว​เน่อ ย้อน​เฮา​นำ​ข่าว​มา​บอก​ต้าน​ตังหลาย เป๋น​ข่าว​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ดีอกดีใจ๋ 11คือ​ว่า​วัน​นี้ พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​ต้าน​ตังหลาย คือ​พระคริสต์ องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​มา​เกิด​ตี้​เมือง​เบธเลเฮม บ้าน​เกิด​ของ​กษัตริย์​ดาวิด 12จะ​มี​อย่าง​นึ่ง​ตี้​เยียะ​หื้อ​ฮู้​ว่า​เป๋น​แต๊ คือ​หมู่​ต้าน​จะ​หัน​หละอ่อน​หน้อย​ปัน​ผ้าอ้อม​นอน​อยู่​ใน​ฮาง​หญ้า” 13จู่ๆ ก็​มี​หมู่​ทูตสวรรค์​จ๋ำนวน​นัก​มา​ฮ่วม​กับ​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​แล้ว​ปา​กั๋น​สรรเสริญ​พระเจ้า​ว่า

14“ขอ​หื้อ​พระเจ้า​ฮับ​เกียรติ​ใน​สวรรค์​สูงสุด

ขอ​หื้อ​พระเจ้า​หื้อ​สันติสุข​แก่​คน​ตี้​พระองค์​เปิงใจ๋​ใน​โลก​นี้​เต๊อะ”

15เมื่อ​หมู่​ทูตสวรรค์​จาก​หมู่​เขา​ปิ๊ก​ไป​สวรรค์​แล้ว หมู่​คน​เลี้ยง​แกะ​ก็​จวน​กั๋น​ว่า “หื้อ​เฮา​ไป​เมือง​เบธเลเฮม ผ่อ​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ได้​บอก​หมู่​เฮา” 16หมู่​เขา​ก็​ฟั่ง​ปา​กั๋น​ไป เมื่อ​ไป​แผว​ก็​ปะ​โยเซฟ​กับ​มารีย์ แล้ว​หัน​หละอ่อน​เกิด​ใหม่​นอน​อยู่​ใน​ฮาง​หญ้า 17เมื่อ​หมู่​เขา​หัน​จาอั้น​แล้ว ก็​เล่า​เรื่อง​ตี้​ทูตสวรรค์​บอก​นั้น​หื้อ​โยเซฟ​กับ​มารีย์​ตึง​คน​อื่นๆ ฟัง 18คน​ตังหลาย​ตี้​ได้ยิน​ก็​ปา​กั๋น​งืด​ใน​เรื่อง​ตี้​คน​เลี้ยง​แกะ​เล่า​หื้อ​ฟัง​นั้น 19ส่วน​มารีย์​ก็​จ๋ำ​เรื่อง​หมู่​นี้​ไว้​ใน​ใจ๋ กับ​กึ๊ด​เถิง​เรื่อง​นี้​อยู่​ตลอด 20หมู่​คน​เลี้ยง​แกะ​ก็​ปา​กั๋น​ปิ๊ก​กับ​สรรเสริญ​พระเจ้า​ไป​ตวย ใน​เหตุก๋ารณ์​ตึงหมด​ตี้​เขา​ได้ยิน​ได้​หัน​ต๋าม​ตี้​ทูตสวรรค์​บอก​ไว้​กู้​อย่าง

21เมื่อ​หละอ่อน​คน​นั้น​เกิด​ได้​แปด​วัน​แล้ว ก็​เถิง​วัน​ตี้​จะ​เข้า​พิธี​สุหนัต ป้อแม่​จึง​ตั้ง​จื้อ​ว่า​เยซู ต๋าม​ตี้​ทูตสวรรค์​บอก​ไว้​ตั้งแต่​มารีย์​ยัง​บ่ต๊อง​เตื้อ

พิธี​ถวาย​ลูก​ป้อจาย​คน​เก๊า​หื้อ​พระเจ้า

22เมื่อ​เถิง​เวลา​เยียะ​พิธี​ล้าง​ตั๋ว​หื้อ​บริสุทธิ์​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​แล้ว โยเซฟ​ตึง​มารีย์​ก็​ปา​ลูก​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เปื้อ​ถวาย​พระเจ้า 23(​ต๋าม​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​ว่า “ลูก​คน​เก๊า​ตี้​เป๋น​ป้อจาย​กู้​คน​ต้อง​มอบ​ถวาย​หื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า”) 24แล้ว​เขา​ก็​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​สำหรับ​พิธี​นี้ ต๋าม​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​สั่ง​ไว้​ใน​บท​บัญญัติ ของ​พระองค์ คือ​นกเขา​หนุ่ม​กู้​นึ่ง​กาว่า​นกก๋าแก๋​หนุ่ม​กู้​นึ่ง 25มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​สิเมโอน​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​กับ​เจื้อฟัง​พระเจ้า ต้าน​รอ​ถ้า​เวลา​ตี้​พระเจ้า​จะ​มา​จ้วย​จาว​อิสราเอล​หื้อ​รอด​ป๊น​จาก​ความ​ตุ๊ก กับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​อยู่​กับ​ต้าน 26พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​เกย​เปิดเผย​แก่​ต้าน​ว่า ต้าน​จะ​บ่ต๋าย​เตื้อ​จ๋น​กว่า​ต้าน​จะ​ได้​หัน​พระคริสต์​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า 27ใน​วัน​นั้น​สิเมโอน​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร​โดย​ก๋าน​นำ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ เมื่อ​ป้อแม่​ปา​พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร เปื้อ​จะ​เยียะ​ต๋าม​ธรรมเนียม​บท​บัญญัติ 28สิเมโอน​ก็​อุ้ม​พระเยซู แล้ว​สรรเสริญ​พระเจ้า​ว่า

29“ข้า​แต่​พระเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่​สูงสุด บ่าเดี่ยว​นี้​ขอ​หื้อ​ส่ง​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​ไป​เป๋น​สุข

ต๋าม​กำ​สัญญา​ของ​พระองค์​เต๊อะ

30ย้อน​ว่า ต๋า​ของ​ข้าพเจ้า​ได้​หัน​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ตี้​พระเจ้า​ส่ง​มา​แล้ว

31ผู้​ตี้​พระองค์​เกียม​ไว้​สำหรับ​คน​กู้​จ้าด

32ผู้​ตี้​เป๋น​แสง​ส่อง​แจ้ง​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ฮู้จัก​พระเจ้า

กับ​เป๋น​ผู้​นำ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​มา​หื้อ​จาว​อิสราเอล​คน​ของ​พระเจ้า”

33ส่วน​โยเซฟ​กับ​มารีย์​ได้ยิน​สิเมโอน​อู้​จาอั้น​ก็​งืด​ใน​กำ​ตี้​ต้าน​ได้​อู้​เถิง​พระเยซู 34สิเมโอน​ก็​ปั๋น​ปอน​หมู่​เขา แล้ว​อู้​กับ​มารีย์​แม่​พระเยซู​ว่า “ถ้า​ผ่อ​ไป​เต๊อะ หละอ่อน​หน้อย​คน​นี้​ตี้​พระเจ้า​เลือก​ไว้​จะ​เยียะ​หื้อ​จาว​อิสราเอล​หลาย​คน​ล้ม​ลง กาว่า​ลุก​ขึ้น กับ​จะ​เป๋น​เครื่องหมาย​ตี้​แสดง​เถิง​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า แต่​คน​จะ​ต่อต้าน 35เปื้อ​จะ​เปิดเผย​กำกึ๊ด​ใน​ใจ๋​ของ​คน​จ๋ำนวน​นัก กับ​หัวใจ๋​ของ​แม่​ก็​จะ​เจ็บปวด​ทรมาน​เหมือน​ถูก​ดาบ​แตง​ใน​ใจ๋”

36มี​แม่ญิง​คน​นึ่ง​จื้อ​อันนา เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า เป๋น​ลูกสาว​ของ​ฟานูเอล​คน​ใน​ผะกุ๋น​อาเชอร์ นาง​เฒ่า​นัก​แล้ว แต่งงาน​เมื่อ​ยัง​สาว อยู่​กิ๋น​กั๋น​ได้​เจ็ด​ปี๋​ผัว​ก็​ต๋าย​ละ 37นาง​เป๋น​หม้าย​จ๋น​อายุ​ได้​แปด​สิบ​สี่​ปี๋ นาง​บ่ได้​ออก​จาก​พระวิหาร​เลย แต่​นมัสก๋าน​ตึง​เมื่อวัน​เมื่อคืน​โดย​ถือ​ศีล​อด​อาหาร​กับ​อธิษฐาน 38นาง​เข้า​มา​ตั๊ด​ต๋อน​ตี้​สิเมโอน​ยัง​อยู่​กับ​โยเซฟ​กับ​มารีย์ นาง​ตั้งเก๊า​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​พระเยซู แล้ว​อู้​เรื่อง​พระเยซู​หื้อ​คน​ตังหลาย​ตี้​ถ้า​เวลา​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​จะ​หลุด​ป๊น​เป๋น​อิสระ​ฟัง

ปิ๊ก​ไป​เมือง​นาซาเร็ธ

39เมื่อ​โยเซฟ​กับ​มารีย์​ได้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​กู้​อย่าง​แล้ว ก็​ปิ๊ก​ไป​เมือง​นาซาเร็ธ​บ้าน​ของ​เขา​ใน​แคว้น​กาลิลี 40หละอ่อน​หน้อย​คน​นั้น​ก็​ใหญ่​ขึ้น แข็งแฮง มี​สติ​ปั๋ญญา​นัก กับ​พระเจ้า​ก็​ปั๋น​ปอน​ต้าน

ต๋อน​พระเยซู​ไป​พระวิหาร​กับ​ป้อแม่

41กู้​ปี๋​ป้อแม่​ของ​พระเยซู​เกย​ขึ้น​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​เปื้อ​ฮ่วม​งาน​ปัสกา 42ต๋อน​ตี้​พระเยซู​อายุ​สิบ​สอง​ปี๋ หมู่​เขา​ก็​ขึ้น​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​เปื้อ​ฮ่วม​งาน​ปัสกา​เหมือน​กู้​ปี๋ 43เมื่อ​เสี้ยง​งาน​แล้ว หมู่​เขา​ก็​ปิ๊ก​เมือ​บ้าน ส่วน​พระเยซู​ยัง​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม โยเซฟ​กับ​มารีย์​ก็​บ่ฮู้ 44เขา​สอง​คน​กึ๊ด​ว่า​พระเยซู​อยู่​ใน​หมู่​คน​ตี้​มา​ตวย​กั๋น เมื่อ​เตียว​ตาง​มา​ได้​วัน​นึ่ง ก็​เซาะหา​พระเยซู​ใน​หมู่​ปี้น้อง​กับ​หมู่​คน​ตี้​ฮู้จัก​กั๋น 45เมื่อ​เซาะหา​บ่ปะ ก็​ปิ๊ก​ไป​เซาะ​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม 46เซาะ​ได้​สาม​วัน ก็​ปะ​พระเยซู​นั่ง​อยู่​บริเวณ​พระวิหาร​กับ​หมู่​อาจ๋ารย์ ก่ำลัง​ฟัง​กับ​ถาม​อาจ๋ารย์​หมู่​นั้น 47คน​ตังหลาย​ตี้​ได้ยิน​พระองค์​อู้ ก็​ปา​กั๋น​งืด​ใน​สติ​ปั๋ญญา​กับ​กำตอบ​ของ​พระองค์ 48เมื่อ​ป้อแม่​หัน​ก็​งืด​ขนาด แม่​ก็​ถาม​ว่า “ลูก​เหย เยียะ​หยัง​จาอี้ ป้อ​กับ​แม่​เซาะหา​ลูก​ตุ๊ก​อก​ตุ๊ก​ใจ๋​ขนาด​เน่อ” 49พระเยซู​ก็​ตอบ​ไป​ว่า “เซาะ​หา​เฮา​เยียะ​หยัง บ่ฮู้​กา ว่า​เฮา​ต้อง​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​พระบิดา​ของ​เฮา” 50ป้อแม่​ก็​บ่เข้าใจ๋​กำ​อู้​ของ​พระเยซู 51แล้ว​พระเยซู​ก็​ปิ๊ก​ไป​เมือง​นาซาเร็ธ​ตวย​หมู่​เขา กับ​ยอม​เจื้อฟัง​ป้อแม่ แม่​ก็​จ๋ำ​เรื่อง​ตึงหมด​นี้​ไว้​ใน​ใจ๋

52พระเยซู​ก็​ใหญ่​ขึ้น​ตึง​ตั๋ว​กับ​สติ​ปั๋ญญา พระเจ้า​กับ​คน​ตังหลาย​ก็​ปอใจ๋​พระองค์​นัก​ขึ้น​ติกๆ