Search form

ลูก๋า 2:11

11คือ​ว่า​วัน​นี้ พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​ต้าน​ตังหลาย คือ​พระคริสต์ องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​มา​เกิด​ตี้​เมือง​เบธเลเฮม บ้าน​เกิด​ของ​กษัตริย์​ดาวิด