Search form

ลูก๋า 2:21

21เมื่อ​หละอ่อน​คน​นั้น​เกิด​ได้​แปด​วัน​แล้ว ก็​เถิง​วัน​ตี้​จะ​เข้า​พิธี​สุหนัต ป้อแม่​จึง​ตั้ง​จื้อ​ว่า​เยซู ต๋าม​ตี้​ทูตสวรรค์​บอก​ไว้​ตั้งแต่​มารีย์​ยัง​บ่ต๊อง​เตื้อ