Search form

ลูก๋า 2:22

พิธี​ถวาย​ลูก​ป้อจาย​คน​เก๊า​หื้อ​พระเจ้า

22เมื่อ​เถิง​เวลา​เยียะ​พิธี​ล้าง​ตั๋ว​หื้อ​บริสุทธิ์​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​แล้ว โยเซฟ​ตึง​มารีย์​ก็​ปา​ลูก​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เปื้อ​ถวาย​พระเจ้า