Search form

ลูก๋า 2:25

25มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​สิเมโอน​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​กับ​เจื้อฟัง​พระเจ้า ต้าน​รอ​ถ้า​เวลา​ตี้​พระเจ้า​จะ​มา​จ้วย​จาว​อิสราเอล​หื้อ​รอด​ป๊น​จาก​ความ​ตุ๊ก กับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​อยู่​กับ​ต้าน