Search form

ลูก๋า 2:27

27ใน​วัน​นั้น​สิเมโอน​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร​โดย​ก๋าน​นำ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ เมื่อ​ป้อแม่​ปา​พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร เปื้อ​จะ​เยียะ​ต๋าม​ธรรมเนียม​บท​บัญญัติ