Search form

ลูก๋า 2:29

29“ข้า​แต่​พระเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่​สูงสุด บ่าเดี่ยว​นี้​ขอ​หื้อ​ส่ง​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​ไป​เป๋น​สุข

ต๋าม​กำ​สัญญา​ของ​พระองค์​เต๊อะ