Search form

ลูก๋า 2:32

32ผู้​ตี้​เป๋น​แสง​ส่อง​แจ้ง​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ฮู้จัก​พระเจ้า

กับ​เป๋น​ผู้​นำ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​มา​หื้อ​จาว​อิสราเอล​คน​ของ​พระเจ้า”